Klubhus

Klubhuset

Bådlaugets eget klubhus er et fælles samlingssted for laugets medlemmer.

Her hygges der med spontant fællesspisning, samvær, gemytlige drillerier og hygge.

Der kan i klubhuset købes øl, vin og vand til små priser.